Bestsellery
MANDALON - Dywan okrągły
MANDALON - Dywan okrągły

185,00 zł

szt.
OMNIA - Dywan okrągły
OMNIA - Dywan okrągły

120,00 zł

szt.
BOHO - Dywan okrągły
BOHO - Dywan okrągły

160,00 zł

szt.
OMNIA - Dywan okrągły
OMNIA - Dywan okrągły

120,00 zł

szt.
OMNIA - Dywan okrągły
OMNIA - Dywan okrągły

120,00 zł

szt.
OMNIA - Dywan okrągły
OMNIA - Dywan okrągły

120,00 zł

szt.
OMNIA - Dywan okrągły
OMNIA - Dywan okrągły

120,00 zł

szt.
OMNIA - Dywan okrągły
OMNIA - Dywan okrągły

120,00 zł

szt.
OMNIA - Dywan okrągły
OMNIA - Dywan okrągły

120,00 zł

szt.
OMNIA - Dywan okrągły
OMNIA - Dywan okrągły

120,00 zł

szt.
SQUARE - Dywan prostokątny
SQUARE - Dywan prostokątny

120,00 zł

szt.
OMNIA - Dywan okrągły
OMNIA - Dywan okrągły

120,00 zł

szt.
Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku

Dziękujemy za odwiedzenie Sklepu www.pracowniamontefiore.pl

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego Sklepu.

Informacje w Polityce Prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO).

Wszelkie pojęcia i wyrażenia występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sklep, Użytkownik) rozumieć należy zgodnie z ich definicją przedstawioną w Regulaminie Sklepu.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej zwanym Administratorem) jest MAJA KATARZYNA MAZUR, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAJA MAZUR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6262708513, nr REGON 369651830, ul. Fryderyka Chopina 6a/2, 48-370 Paczków, adres do korespondencji: ul. 700-lecia Niemodlina 23, 49-100 Niemodlin.

Jak skontaktować się z Administratorem?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@pracowniamontefiore.pl

 

ROZDZIAŁ 1. DANE OSOBOWE

§ 1. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

1. W zależności od zachowań i wyborów Użytkownika, dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • realizacja Zamówień
 • świadczenie usług dostępnych w Sklepie (np. założenie konta)
 • marketing bezpośredni – prezentowanie oferty usług Administratora

2. Podstawy przetwarzania danych:

 • zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b RODO)
 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (art. 6 ust.1 lit. b RODO)
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • zgoda Użytkownika wyrażona w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing bezpośredni polegający na kierowaniu do Użytkownika reklamy dopasowanej do jego preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych tzn. dla ulepszania struktury i zawartości Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

§ 2. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Podanie danych w Sklepie jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być konieczne np. w celu wykonania Umowy Sprzedaży przez Administratora.
 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, istnieje możliwość jej cofnięcia w każdej chwili.
 3. Niepodanie danych - w zależności od celu, w jakim powinny być podane - może spowodować brak możliwości:
 • dokonania zakupów w Sklepie
 • rejestracji i założenia konta
 • podglądu statusu realizacji Zamówień i historii zakupów
 • otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych
 • korzystania z usług dostępnych w Sklepie

§ 3. Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
 • w związku z realizacją umowy (np. Umowy Sprzedaży) – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych przez którąkolwiek ze stron
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dotyczącego okresu przechowywania dokumentów księgowych), m.in. stosuje połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL
 • w związku uzasadnionym interesem Administratora  – do czasu wycofania stosownej zgody lub zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych

§ 4. Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

 1. Przekazywane danych podmiotom wymienionym w ust. 1 odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnej usługi.
 2. W niektórych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie danych Użytkownika także przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych Użytkowników zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane niżej wymienionym podmiotom, z usług których korzysta Administrator w związku z funkcjonowaniem Sklepu:
 • podmiot obsługujący dostawę Produktów
 • dostawca hostingu
 • dostawca oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Sklepu
 • podmiot świadczący usługi marketingowe
 • dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych, w szczególności Google
 • osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych w związku z jego bieżącą działalnością

§ 5. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty z nim współpracujące, wymienione w § 4 ust. 1 dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych Administratora.
 2. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:
 • gromadzi dane osobowe z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych
 • wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych, m.in. stosuje połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL

 § 6. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Prawo do przenoszenia danych.
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - w Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ROZDZIAŁ 2. PLIKI COOKIES

§ 8. Co to są pliki cookies?

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) Użytkownika odwiedzającego Sklep.
 2. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Sklep Administratora (cookies własne) lub serwisy internetowe podmiotów trzecich.
 3. Niektóre pliki cookies używane przez Sklep są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na strony Sklepu (cookies trwałe).
 4. Pliki cookies zbierają informacje, które:
 • ułatwiają korzystanie ze Sklepu (np. dzięki zapamiętywaniu wizyty Użytkownika w Sklepie i dokonywanych przez niego czynności)
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika

§ 9. W jakich celach uzyskujemy dostęp do informacji w zawartych w plikach cookies?

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
 • udostępniania funkcji Sklepu (np. możliwości personalizacji interfejsu)
 • zapamiętywania zawartości koszyka
 • marketingowym tzn. do wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
 • analitycznym i statystycznym tzn. do tworzenia statystyk pokazujących w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Sklepu, co z kolei umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości Sklepu. 

§ 10. Jak można zarządzać plikami cookies?

 1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik Sklepu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki - np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.
 4. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, może skorzystać z zakładki pomocy wykorzystywanej przez niego przeglądarki.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu w jaki Użytkownik korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej stronie.W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 6. Administrator korzysta z plików cookies również poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych Google Analytics. Dzięki temu otrzymuje informacje na temat odwiedzin Sklepu, m.in. takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony w Sklepie, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 7. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Sklepie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 

ROZDZIAŁ 3. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON WWW

§ 11.  Informacja dotycząca odnośników:

 1. Sklep zawiera odnośniki do innych stron www.
 2. Administrator informuje, iż nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach www i zaleca, aby po przejściu na inne strony www, zapoznać się z obowiązującą w nich polityką prywatności.

 

ROZDZIAŁ 4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.  Pozostałe treści:

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacja może być uzasadniona np. rozwojem funkcjonalności Sklepu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.
 2. Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności: 22 październik 2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl